Details

Nasuspinde si Alex sa pagka-pulis niya at kinakailangan niya na makahanap ng trabaho upang suportahan ang may sakit niyang ina. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makahanap ng trabaho bilang bodyguard ng isang guwapong Koreano na CEO at owner ng iba’t-ibang negosyo. Ngunit hindi lang ang buhay ng boss niya ang kinakailangan niyang protektahan, she had to maintain her false male identity so she could keep her job. Sa unang pagkakita pa lang ni Daniel Jung kay Alex ay naging duda na siya kung kaya nga ba nitong protektahan ang buhay niya. His bodyguard looks like one of those flower boys he sees on Korean dramas. Gustuhin man niyang palitan ito ay wala siyang magagawa pa. Dahil ayon sa uncle niya ‘Alex is the best there is’. Daniel would soon realize na hindi ang buhay niya ang kailangan ng proteksyon… dahil guguluhin ng bodyguard niya ang kanyang buong pagkatao, pagkalalaki at maging ang puso niya.

Genres Romance
Countries Philippines
Directors TV5
Casts: Steven Silva and Ritz Azul.

Facebook Comments

Leave a Reply